DANE KONTAKTOWE

Szkoła Podstawowa im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie
ul. Powstańców Wielkopolskich 35
62-720 Brudzew

 

tel. 63 280-00-50
fax. 63 280-00-54

 

zsg@brudzew.pl
zespolsg.brudzew@wp.pl

POGODA W REGIONIE

Prognoza pogody
Brudzew
Pogoda - BrudzewMeteovista.pl Zawsze aktualna pogoda

ODLICZANIE

-488 dni

Projekt "eSzkoła-Moja Wielkopolska"

 

Projekt "eSzkoła - Moja Wielkopolska"
Charakterystyka projektu
Projekt "eSzkoła - Moja Wielkopolska" realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej.
Głównym celem projektu jest wdrożenie do roku 2014 w 105 szkołach programów rozwojowych w zakresie stosowania w kształceniu metody projektów i nauczania problemowego, wspomaganych internetową platformą edukacyjną.
Rezultatem będzie przyłączenie objętych projektem szkół do Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego stanowiącego sieć połączonych ze sobą szkół, głównie poprzez wykorzystywane w nauczaniu technologie informacyjne i komunikacyjne.
Projekt realizowany jest od 1 lipca 2011 roku do 31 października 2014 roku. Swoimi działaniami obejmuje 105 szkół województwa wielkopolskiego, w tym 70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących. Zaangażowanych zostanie 9450 uczniów oraz 1307 przedstawicieli kadry oświatowej tych szkół.
Projektem objęte zostało Gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Brudzewie. Liderem projektu na lata 2011-2014 została p. Magdalena Mroczkowska. W bieżącym roku szkolnym 2011/2012 opiekunami grup projektowych zostały: p. Joanna Mroczkowska, p. Halina Kuśmirek i p. Magdalena Mroczkowska. Dyrektor szkoły – p. Agnieszka Ordon, lider projektu i opiekunowie grup uczestniczyli dwukrotnie w kilkudniowych szkoleniach organizowanych przez OFEK w Tarnowie Podgórnym, które pozwalają im na prawidłową realizację projektu.
Co projekt wniesie do szkoły...
Realizacja projektu, która obejmie corocznie trzy grupy uczniów po 10-12, spowoduje upowszechnienie kształcenia przez rozwiązywanie problemów oraz metodę projektów jako sposób realizacji zajęć pozalekcyjnych. W przyszłości może się to przyczynić do intensywniejszego wykorzystywania wspomnianych strategii na lekcjach przedmiotowych. Wszelkie działania uczniów zaangażowanych w projekcie będą realizowane na platformie cyfrowej. Projekt nie tylko przyniesie poprawę wyników w egzaminach zewnętrznych. Zapewni także zbiór materiałów cyfrowych, wypracowanych przez uczniów, materiałów związanych przede wszystkim z Wielkopolską.
W ramach projektu otrzymaliśmy sprzęt, który stworzył nową pracownię komputerową w gimnazjum: tablicę interaktywną, rzutnik, 6 laptopów, 3 tablety.
Co projekt może dać uczniom...
Uczniowie zwiększą swoje zainteresowanie przedmiotami przyrodniczymi i matematyką. Swoboda w wyborze tematów, określanie celów i sposobów ich realizacji przez samych uczniów to czynniki zdecydowanie wpływające na traktowanie uczenia się przez uczniów jako osobistego wyzwania, zwłaszcza życiowego. Osiągnięcia w ramach pracy pozalekcyjnej wpłyną na osiągnięcia szkolne uczniów.
Przede wszystkim jednak na skutek dozy swobody i samodzielności uczniowie, którzy dotąd mieli niskie osiągnięcia, mogą wykazać się nieodczytanymi dotąd zdolnościami i zainteresowaniami przyrodniczymi i matematycznymi.
Zdecydowanie zwiększy zakres dostrzeganych powiązań między przedmiotowych w naukach przyrodniczych i matematyce, ale także powiązań tych dziedzin nauki ze sztuką, językiem polskim czy językami obcymi.
Niewątpliwie działanie zaplanowane w projekcie wpłyną także na wzrost popularności samych zajęć pozalekcyjnych.

LOSOWE ZDJĘCIE

SZCZĘŚLIWY NUMEREK

KALENDARIUM

 

kalendarium

 

Dziś jest: 27-10-2021, imieniny obchodzą: Iwona, Sabina, Wincenty

projekt i realizacja: web-studio.pl

Szkoła Podstawowa im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie

 

© wszelkie materiały zastrzeżone