DANE KONTAKTOWE

Szkoła Podstawowa im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie
ul. Powstańców Wielkopolskich 35
62-720 Brudzew

 

tel. 63 280-00-50
fax. 63 280-00-54

 

zsg@brudzew.pl
zespolsg.brudzew@wp.pl

POGODA W REGIONIE

Prognoza pogody
Brudzew
Pogoda - BrudzewMeteovista.pl Zawsze aktualna pogoda

ODLICZANIE

-10 dni

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

zamieszczono 24-06-2020

 

 Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w szkole odbędzie się  26 czerwca 2020r.

 
 
 
W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół, nie będą mogły odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć, podczas których wręczone byłyby świadectwa.
 
 
 
Świadectwo to druk ścisłego zarachowania w związku z tym obecność ucznia lub jego rodzica i osobisty odbiór tego dokumentu jest koniecznością.
 
 
 
W obecnym stanie prawnym świadectwa ukończenia szkoły mogą być wydawane wyłącznie w postaci papierowego dokumentu.
 
 
 
PROCEDURA ODBIORU ŚWIADECTW
 
w Szkole Podstawowej im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie.
 
 1. Zakończenie roku szkolnego 2019/20 odbędzie się 26 czerwca 2020r.
 2. W tym dniu nie będzie żadnych uroczystości związanych z rozdaniem świadectw.
 3. Nie będzie zorganizowanego dowozu  szkolnego dla uczniów.
 4. Odbiór świadectw i innych dokumentów następować będzie indywidualnie w sposób ustalony przez Dyrektora szkoły z zachowaniem poniższych zasad bezpieczeństwa.
 5. Świadectwa będą w foliowych koszulkach, aby istniała możliwość zdezynfekowania.
 6. Odbiór świadectw będzie odbywał się 26 czerwca 2020r. wg poniższego harmonogramu:
 
 
Godz. 8:00
 
– wejście główne Sz. Podst. – klasa 6b
 
-  wejście do Gimnazjum – klasa 8b
 
- wejście od strony podjazdu dla niepełnosprawnych– klasa 7a
 
- wejście od strony bloku – klasa 7b
 
- wejście na łącznik od strony boiska – klasa  6a
 
 
 
Godz. 8:40
 
–wejście główne Sz. Podst. – klasa 8a
 
- wejście do Gimnazjum – klasa 5a
 
- wejście od strony podjazdu dla niepełnosprawnych– klasa 5b
 
- wejście od strony bloku – klasa 5c
 
- wejście na łącznik od strony boiska – klasa 4
 
 
 
Godz. 9:20
 
– wejście główne Sz. Podst. – klasa 3a
 
- wejście od strony podjazdu dla niepełnosprawnych– klasa 3b
 
- wejście od strony bloku – klasa 2a
 
- wejście na łącznik od strony boiska – 2b
 
 
 
Godz. 10:00
 
– wejście główne Sz. Podst. – klasa 1a
 
- wejście od strony podjazdu dla niepełnosprawnych– klasa 1b
 
- wejście od strony bloku – klasa 0
 
 
 
 1. Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa pilnują przestrzegania porządku i zasad bezpieczeństwa przez oczekujących na odbiór świadectwa.
 2. Odbioru świadectwa może dokonać uczeń lub jego rodzic.
 3. Należy dopilnować, aby osoby odbierające świadectwo zdezynfekowały dłonie przy wejściu do budynku, ewentualnie założyły rękawice ochronne oraz aby założyły ochronę zakrywającą usta i nos już w samym budynku (na otwartej przestrzeni przy zachowaniu dystansu 2 metry od innych osób nie ma już takiej konieczności).
 4. Osoby oczekujące na odbiór świadectwa powinny czekać przed wejściem do budynku w odstępach 2 metry od siebie. 
 5. Jeśli uczeń nie odbierze w wyznaczonym terminie świadectwa, będzie ono do odbioru w sekretariacie szkoły. 
 6. Odbioru świadectwa nie mogą dokonać osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji, manifestujące objawy ze strony układu oddechowego.
 7. Odbiór świadectw następować może wyłącznie przez osoby zdrowe, bez wyraźnych oznak infekcji.
 8. Ósmoklasista lub jego rodzic ma obowiązek podpisać odbiór świadectwa i dlatego musi posiadać  własny długopis.
 9. Osoba wydająca świadectwo zachowuje bezpieczną odległość.
 10. Osobie wydającej świadectwa zapewnia się preparat do dezynfekcji rąk, a w razie potrzeby środki ochrony osobistej – rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbicę.
 11. Przy stanowisku odbioru świadectw może przebywać tylko jedna osoba.
 12. Zapewnia się osobom chcącym odebrać świadectwo możliwość skorzystania ze środków do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku. 
 13. Wytyczne dla osoby dokonującej wydawania świadectw:
 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę podczas wykonywania czynności związanych z wydawaniem świadectw.
 • Zachować bezpieczną odległość od odbierających świadectwa                                        i współpracowników.
 • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 
 
 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowisko pracy było czyste i higieniczne. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

 

 

LOSOWE ZDJĘCIE

SZCZĘŚLIWY NUMEREK

KALENDARIUM

 

kalendarium

 

Dziś jest: 06-07-2020, imieniny obchodzą: Gotard, Dominika, Łucja, Teresa

projekt i realizacja: web-studio.pl

Szkoła Podstawowa im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie

 

© wszelkie materiały zastrzeżone